SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
land
1land substantiv ~et länder rike​ – I sammansättn. land-, lands-, lant- och länder-. De flesta sammansättn. med land- hör till 3land. För 1land börjar sammansättn. nästan all­tid med lands-, för 3land med land-; sammansättn. med lant- hör all­tid till 3land.
Singular
ett landobestämd form
ett landsobestämd form genitiv
landetbestämd form
landetsbestämd form genitiv
Plural
länderobestämd form
ländersobestämd form genitiv
ländernabestämd form
ländernasbestämd form genitiv
2land substantiv ~et; pl. ~ jord­stycke för odling el. bete
Singular
ett landobestämd form
ett landsobestämd form genitiv
landetbestämd form
landetsbestämd form genitiv
Plural
landobestämd form
landsobestämd form genitiv
landenbestämd form
landensbestämd form genitiv
3land substantiv ~et fast mark; om­råde utan­för tät­ort: ​åka till landet; ​till lands på fast mark
Singular
ett landobestämd form
ett landsobestämd form genitiv
landetbestämd form
landetsbestämd form genitiv