SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
höra
höra verb hörde, hört, pres. hör upp­fatta med hörseln
Finita former
hörpresens aktiv
hörs (höres)presens passiv
hördepreteritum aktiv
hördespreteritum passiv
hörimperativ aktiv
Infinita former
att hörainfinitiv aktiv
att hörasinfinitiv passiv
har/hade hörtsupinum aktiv
har/hade hörtssupinum passiv
Presens particip
hörande
Perfekt particip
en hörd + substantiv
ett hört + substantiv
den/det/de hörda + substantiv
den hörde + maskulint substantiv
höra av få ett livs­tecken från: ​hon har inte hörts av el. (sällan) av­hörts på länge
Infinita formeratt höra avinfinitiv aktivPresens participavhörandePerfekt participen avhörd + substantivett avhört + substantivden/det/de avhörda + substantivden avhörde + maskulint substantiv
höra av sig lämna ett livs­tecken; ta kontakt
Infinita formeratt höra av siginfinitiv aktiv
höra efter försöka ta reda på: ​höra efter el. (sällan) efterhöra om gästerna har kommit
Infinita formeratt höra efterinfinitiv aktivPresens participefterhörandePerfekt participen efterhörd + substantivett efterhört + substantivden/det/de efterhörda + substantivden efterhörde + maskulint substantiv
höra hemma till­höra
Infinita formeratt höra hemmainfinitiv aktivPresens participhemmahörandePerfekt participen hemmahörd + substantivett hemmahört + substantivden/det/de hemmahörda + substantivden hemmahörde + maskulint substantiv
höra ihop bilda naturlig grupphänga samman
Infinita formeratt höra ihopinfinitiv aktivPresens participihophörandePerfekt participen ihophörd + substantivett ihophört + substantivden/det/de ihophörda + substantivden ihophörde + maskulint substantiv
höra samman bilda naturlig grupphänga samman
Infinita formeratt höra sammaninfinitiv aktivPresens participsammanhörandePerfekt participen sammanhörd + substantivett sammanhört + substantivden/det/de sammanhörda + substantivden sammanhörde + maskulint substantiv
höra till vara vanligt: ​det hör till att man är nervös när man ska hålla före­dragAlaska hör till el. till­hör USA​ – I hör till (bet. 2) är till o­betonat.
Infinita formeratt höra tillinfinitiv aktivPresens participtillhörandePerfekt participen tillhörd + substantivett tillhört + substantivden/det/de tillhörda + substantivden tillhörde + maskulint substantiv
höra upp lyssna nogasluta: ​regnet hörde upp el. vanl. upp­hörde
Infinita formeratt höra uppinfinitiv aktivPresens participupphörandePerfekt participen upphörd + substantivett upphört + substantivden/det/de upphörda + substantivden upphörde + maskulint substantiv