SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
inskeppa
in|­skeppa verb ~de ~t föra om­bord; föra in med far­tyg: ​in­skeppa el. skeppa in ngn/ngt
Finita former
inskepparpresens aktiv
inskeppaspresens passiv
inskeppadepreteritum aktiv
inskeppadespreteritum passiv
inskeppaimperativ aktiv
Infinita former
att inskeppainfinitiv aktiv
att inskeppasinfinitiv passiv
har/hade inskeppatsupinum aktiv
har/hade inskeppatssupinum passiv
Presens particip
inskeppande
Perfekt particip
en inskeppad + substantiv
ett inskeppat + substantiv
den/det/de inskeppade + substantiv