SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
inta
in|­ta el. åld. 2in|­taga verb ‑tog, ‑tagit, ‑tagen ‑taget ‑tagna, pres. ‑tar lägga in: ​han in­togs el. vanl. togs in på sjuk­hussätta sig i besittning av, storma: ​soldaterna in­tog fästningenplacera sig i el.: ​alla in­tog sina platseräta el. dricka: ​in­ta föda
Finita former
intar (intager)presens aktiv
intas (intages)presens passiv
intogpreteritum aktiv
intogspreteritum passiv
inta (intag)imperativ aktiv
Infinita former
att inta (intaga)infinitiv aktiv
att intas (intagas)infinitiv passiv
har/hade intagitsupinum aktiv
har/hade intagitssupinum passiv
Presens particip
intagande
Perfekt particip
en intagen + substantiv
ett intaget + substantiv
den/det/de intagna + substantiv
den intagne + maskulint substantiv