SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
deklamera
de·­klam·­era verb ~de ~t läsa upp vers på ett konstnärligt sätt​ – Jfr deklamation.
Finita former
deklamerarpresens aktiv
deklameraspresens passiv
deklameradepreteritum aktiv
deklameradespreteritum passiv
deklameraimperativ aktiv
Infinita former
att deklamerainfinitiv aktiv
att deklamerasinfinitiv passiv
har/hade deklameratsupinum aktiv
har/hade deklameratssupinum passiv
Presens particip
deklamerande
Perfekt particip
en deklamerad + substantiv
ett deklamerat + substantiv
den/det/de deklamerade + substantiv