SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
dimensionera
di·­mens·ion·­era verb ~de ~t bestämma ut­sträckning för
Finita former
dimensionerarpresens aktiv
dimensioneraspresens passiv
dimensioneradepreteritum aktiv
dimensioneradespreteritum passiv
dimensioneraimperativ aktiv
Infinita former
att dimensionerainfinitiv aktiv
att dimensionerasinfinitiv passiv
har/hade dimensioneratsupinum aktiv
har/hade dimensioneratssupinum passiv
Presens particip
dimensionerande
Perfekt particip
en dimensionerad + substantiv
ett dimensionerat + substantiv
den/det/de dimensionerade + substantiv