SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
diskutera
dis·­kut·­era verb ~de ~t dryfta, ut­byta meningar, över­lägga; ​jfr diskussion
Finita former
diskuterarpresens aktiv
diskuteraspresens passiv
diskuteradepreteritum aktiv
diskuteradespreteritum passiv
diskuteraimperativ aktiv
Infinita former
att diskuterainfinitiv aktiv
att diskuterasinfinitiv passiv
har/hade diskuteratsupinum aktiv
har/hade diskuteratssupinum passiv
Presens particip
diskuterande
Perfekt particip
en diskuterad + substantiv
ett diskuterat + substantiv
den/det/de diskuterade + substantiv