SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
adaptera
ad·­apt·­era verb ~de ~t an­passa; ​jfr adaptation, adaption
Finita former
adapterarpresens aktiv
adapteraspresens passiv
adapteradepreteritum aktiv
adapteradespreteritum passiv
adapteraimperativ aktiv
Infinita former
att adapterainfinitiv aktiv
att adapterasinfinitiv passiv
har/hade adapteratsupinum aktiv
har/hade adapteratssupinum passiv
Presens particip
adapterande
Perfekt particip
en adapterad + substantiv
ett adapterat + substantiv
den/det/de adapterade + substantiv