SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
måla
måla verb ~de ~t bestryka med färg; fram­ställa konstmålning: ​måla staketet; ​måla en tavla
Finita former
målarpresens aktiv
målaspresens passiv
måladepreteritum aktiv
måladespreteritum passiv
målaimperativ aktiv
Infinita former
att målainfinitiv aktiv
att målasinfinitiv passiv
har/hade målatsupinum aktiv
har/hade målatssupinum passiv
Presens particip
målande
Perfekt particip
en målad + substantiv
ett målat + substantiv
den/det/de målade + substantiv
måla av göra porträtt­målning av: ​måla av el. avmåla ngn
Infinita formeratt måla avinfinitiv aktivPresens participavmålandePerfekt participen avmålad + substantivett avmålat + substantivden/det/de avmålade + substantiv
måla sig sminka sig
Ordform(er)måla sig
måla upp ge en å­skådlig före­ställning om
Infinita formeratt måla uppinfinitiv aktivPresens participuppmålandePerfekt participen uppmålad + substantivett uppmålat + substantivden/det/de uppmålade + substantiv
måla ut beskriva, skildra på ett negativt sätt: ​mot­ståndarna målade ut el. utmålade honom som en svikare
Infinita formeratt måla utinfinitiv aktivPresens participutmålandePerfekt participen utmålad + substantivett utmålat + substantivden/det/de utmålade + substantiv