SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
stycka
stycka verb ~de ~t dela djur­kropp i stycken; dela
Finita former
styckarpresens aktiv
styckaspresens passiv
styckadepreteritum aktiv
styckadespreteritum passiv
styckaimperativ aktiv
Infinita former
att styckainfinitiv aktiv
att styckasinfinitiv passiv
har/hade styckatsupinum aktiv
har/hade styckatssupinum passiv
Presens particip
styckande
Perfekt particip
en styckad + substantiv
ett styckat + substantiv
den/det/de styckade + substantiv
stycka av stycka av el. avstycka en del av tomten
Infinita formeratt stycka avinfinitiv aktivPresens participavstyckandePerfekt participen avstyckad + substantivett avstyckat + substantivden/det/de avstyckade + substantiv