SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
skära
1skära substantiv ~n skäror i äldre tid: ett halvcirkel­formigt, skärande skörderedskapmåne i första el. sista fasenmest i sms.; ​en typ av växt: ​brun­skära
Singular
en skäraobestämd form
en skärasobestämd form genitiv
skäranbestämd form
skäransbestämd form genitiv
Plural
skärorobestämd form
skärorsobestämd form genitiv
skärornabestämd form
skärornasbestämd form genitiv
2skära verb ~de ~t ⟨åld.⟩ rena
Finita former
skärarpresens aktiv
skäraspresens passiv
skäradepreteritum aktiv
skäradespreteritum passiv
skäraimperativ aktiv
Infinita former
att skärainfinitiv aktiv
att skärasinfinitiv passiv
har/hade skäratsupinum aktiv
har/hade skäratssupinum passiv
Presens particip
skärande
Perfekt particip
en skärad + substantiv
ett skärat + substantiv
den/det/de skärade + substantiv
3skära verb skar, skurit, skuren skuret skurna, pres. skär dela el. öppna med kniv; möta och korsa: ​skära bröd; ​gatorna skär var­andra vid kyrkan​ – De flesta sammansättn. med skär- hör till 3skära.
Finita former
skärpresens aktiv
skärs (skäres)presens passiv
skarpreteritum aktiv
skarspreteritum passiv
skärimperativ aktiv
Infinita former
att skärainfinitiv aktiv
att skärasinfinitiv passiv
har/hade skuritsupinum aktiv
har/hade skuritssupinum passiv
Presens particip
skärande
Perfekt particip
en skuren + substantiv
ett skuret + substantiv
den/det/de skurna + substantiv
den skurne + maskulint substantiv
skära av ⟨mil.⟩ äv. omöjlig­göra: ​skära av el. avskära åter­tåget
Infinita formeratt skära avinfinitiv aktivPresens participavskärandePerfekt participen avskuren + substantivett avskuret + substantivden/det/de avskurna + substantivden avskurne + maskulint substantiv
skära igenom djupa dalar skär i­genom el. genom­skär landet
Infinita formeratt skära igenominfinitiv aktivPresens participigenomskärandePerfekt participen igenomskuren + substantivett igenomskuret + substantivden/det/de igenomskurna + substantivden igenomskurne + maskulint substantiv
skära ner minska: ​skära ner an­slagen
Infinita formeratt skära nerinfinitiv aktivPresens participnerskärandePerfekt participen nerskuren + substantivett nerskuret + substantivden/det/de nerskurna + substantivden nerskurne + maskulint substantiv
skära sig få skär­sårförlora sin homogenitet: ​såsen skar sigupp­stå mot­sättningar: ​det har skurit sig mellan dem
Ordform(er)skära sig
skära till skära till el. tillskära kläder
Infinita formeratt skära tillinfinitiv aktivPresens participtillskärandePerfekt participen tillskuren + substantivett tillskuret + substantivden/det/de tillskurna + substantivden tillskurne + maskulint substantiv
skära upp skära upp steken
Infinita formeratt skära uppinfinitiv aktivPresens participuppskärandePerfekt participen uppskuren + substantivett uppskuret + substantivden/det/de uppskurna + substantivden uppskurne + maskulint substantiv