SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
-lös
-lös adjektiviskt slutled ~t ~a som saknar det (positiva) som fram­går av för­ledet​ – Alla sammansättn. med -lös som efter­led hör till -lös.
Positiv
en -lös + substantiv
ett -löst + substantiv
den/det/de -lösa + substantiv
den -löse + maskulint substantiv
Komparativ
en/ett/den/det/de -lösare + substantiv
Superlativ
är -lösast
den/det/de -lösaste + substantiv