SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
bagatellisera
bagat·­ell·­is·­era verb ~de ~t förringa betydelsen av
Finita former
bagatelliserarpresens aktiv
bagatelliseraspresens passiv
bagatelliseradepreteritum aktiv
bagatelliseradespreteritum passiv
bagatelliseraimperativ aktiv
Infinita former
att bagatelliserainfinitiv aktiv
att bagatelliserasinfinitiv passiv
har/hade bagatelliseratsupinum aktiv
har/hade bagatelliseratssupinum passiv
Presens particip
bagatelliserande
Perfekt particip
en bagatelliserad + substantiv
ett bagatelliserat + substantiv
den/det/de bagatelliserade + substantiv