SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
ligga
ligga verb låg, legat, pres. ligger ligga till sängs; ​Malmö ligger i Skåne​ – Alla sammansättn. med ligg- hör till ligga.
Finita former
liggerpresens aktiv
lågpreteritum aktiv
liggimperativ aktiv
Infinita former
att liggainfinitiv aktiv
har/hade legatsupinum aktiv
Presens particip
liggande
ligga av sig förlora i skicklighet el. kvalitet
Infinita formeratt ligga av siginfinitiv aktiv
ligga bakom vara upp­hov till
Infinita formeratt ligga bakominfinitiv aktivPresens participbakomliggande
ligga efter ha en sämre placering; vara försenad: ​ligga efter med in­betalningarna
Infinita formeratt ligga efterinfinitiv aktivPresens participefterliggande
ligga för passa, vara naturligt för: ​det ligger inte för henne att ge beröm
Infinita formeratt ligga förinfinitiv aktivPresens participförliggande
ligga i arbeta hårt
Infinita formeratt ligga iinfinitiv aktivPresens participiliggande
ligga nere vara av­stannad: ​verksamheten låg nere under el­avbrottet
Infinita formeratt ligga nereinfinitiv aktivPresens participnereliggande
ligga på verka med kraft; an­sätta: ​vinden låg på från väster; ​fordrings­ägarna låg på honom
Infinita formeratt ligga påinfinitiv aktivPresens particippåliggande
ligga till ha visst läge; äv. bildl.: ​hon ligger bra till i tävlingen
Infinita formeratt ligga tillinfinitiv aktivPresens participtilliggande
ligga till sig förbättras genom att ligga o­använd
Infinita formeratt ligga till siginfinitiv aktiv
ligga under vara i under­läge
Infinita formeratt ligga underinfinitiv aktivPresens participunderliggande
ligga ute äv. ha lånat ut; till­fälligt ha betalat: ​ligga ute med 10 000
Infinita formeratt ligga uteinfinitiv aktivPresens participuteliggande
ligga över över­nattavara i över­lägean­sätta: ​Skatte­verket ligger över honom
Infinita formeratt ligga överinfinitiv aktivPresens participöverliggande