SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
mekanisera
mek·­an·­is·­era verb ~de ~t förse med maskinell ut­rustning, göra maskinell
Finita former
mekaniserarpresens aktiv
mekaniseraspresens passiv
mekaniseradepreteritum aktiv
mekaniseradespreteritum passiv
mekaniseraimperativ aktiv
Infinita former
att mekaniserainfinitiv aktiv
att mekaniserasinfinitiv passiv
har/hade mekaniseratsupinum aktiv
har/hade mekaniseratssupinum passiv
Presens particip
mekaniserande
Perfekt particip
en mekaniserad + substantiv
ett mekaniserat + substantiv
den/det/de mekaniserade + substantiv