SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
mercerisera
mercer·­is·­era verb ~de ~t ge bom­ull silkes­glans
Finita former
merceriserarpresens aktiv
merceriseraspresens passiv
merceriseradepreteritum aktiv
merceriseradespreteritum passiv
merceriseraimperativ aktiv
Infinita former
att merceriserainfinitiv aktiv
att merceriserasinfinitiv passiv
har/hade merceriseratsupinum aktiv
har/hade merceriseratssupinum passiv
Presens particip
merceriserande
Perfekt particip
en merceriserad + substantiv
ett merceriserat + substantiv
den/det/de merceriserade + substantiv