SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
mest
1mest adjektiv i superlativ jfr mycken; ​(den) mesta tiden, för det mesta i de flesta fall, oftast
Superlativ
mest + substantiv i singular
den/det mesta + substantiv
den meste + maskulint substantiv
2mest adverb jfr mycket: ​mest begåvad; ​mest hela tiden nästan hela tiden
Ordform(er)
mestadverb