SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
befrakta
be·­frakta verb ~de ~t hyra far­tyg för transport
Finita former
befraktarpresens aktiv
befraktaspresens passiv
befraktadepreteritum aktiv
befraktadespreteritum passiv
befraktaimperativ aktiv
Infinita former
att befraktainfinitiv aktiv
att befraktasinfinitiv passiv
har/hade befraktatsupinum aktiv
har/hade befraktatssupinum passiv
Presens particip
befraktande
Perfekt particip
en befraktad + substantiv
ett befraktat + substantiv
den/det/de befraktade + substantiv