SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
begränsa
be·­gränsa verb ~de ~t
Finita former
begränsarpresens aktiv
begränsaspresens passiv
begränsadepreteritum aktiv
begränsadespreteritum passiv
begränsaimperativ aktiv
Infinita former
att begränsainfinitiv aktiv
att begränsasinfinitiv passiv
har/hade begränsatsupinum aktiv
har/hade begränsatssupinum passiv
Presens particip
begränsande
Perfekt particip
en begränsad + substantiv
ett begränsat + substantiv
den/det/de begränsade + substantiv