SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
omstationera
om|­stat·ion·­era verb ~de ~t om­stationera el. stationera om ngn/ngt
Finita former
omstationerarpresens aktiv
omstationeraspresens passiv
omstationeradepreteritum aktiv
omstationeradespreteritum passiv
omstationeraimperativ aktiv
Infinita former
att omstationerainfinitiv aktiv
att omstationerasinfinitiv passiv
har/hade omstationeratsupinum aktiv
har/hade omstationeratssupinum passiv
Presens particip
omstationerande
Perfekt particip
en omstationerad + substantiv
ett omstationerat + substantiv
den/det/de omstationerade + substantiv