SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
parasitera
para·­sit·­era verb ~de ~t snylta, leva som parasit
Finita former
parasiterarpresens aktiv
parasiteraspresens passiv
parasiteradepreteritum aktiv
parasiteradespreteritum passiv
parasiteraimperativ aktiv
Infinita former
att parasiterainfinitiv aktiv
att parasiterasinfinitiv passiv
har/hade parasiteratsupinum aktiv
har/hade parasiteratssupinum passiv
Presens particip
parasiterande