SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
plundra
plundra verb ~de ~t röva från, bestjäla
Finita former
plundrarpresens aktiv
plundraspresens passiv
plundradepreteritum aktiv
plundradespreteritum passiv
plundraimperativ aktiv
Infinita former
att plundrainfinitiv aktiv
att plundrasinfinitiv passiv
har/hade plundratsupinum aktiv
har/hade plundratssupinum passiv
Presens particip
plundrande
Perfekt particip
en plundrad + substantiv
ett plundrat + substantiv
den/det/de plundrade + substantiv
plundra ut ockupanterna plundrade ut el. vanl. utplundrade landet
Infinita formeratt plundra utinfinitiv aktivPresens participutplundrandePerfekt participen utplundrad + substantivett utplundrat + substantivden/det/de utplundrade + substantiv