SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
betitla
be·­titla verb ~de ~t ge viss titel, kalla: ​en själv­biografi betitlad "Minnen"
Finita former
betitlarpresens aktiv
betitlaspresens passiv
betitladepreteritum aktiv
betitladespreteritum passiv
betitlaimperativ aktiv
Infinita former
att betitlainfinitiv aktiv
att betitlasinfinitiv passiv
har/hade betitlatsupinum aktiv
har/hade betitlatssupinum passiv
Presens particip
betitlande
Perfekt particip
en betitlad + substantiv
ett betitlat + substantiv
den/det/de betitlade + substantiv