SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
bevattna
be·­vattna verb ~de ~t begjuta åkrar m.m. med vatten
Finita former
bevattnarpresens aktiv
bevattnaspresens passiv
bevattnadepreteritum aktiv
bevattnadespreteritum passiv
bevattnaimperativ aktiv
Infinita former
att bevattnainfinitiv aktiv
att bevattnasinfinitiv passiv
har/hade bevattnatsupinum aktiv
har/hade bevattnatssupinum passiv
Presens particip
bevattnande
Perfekt particip
en bevattnad + substantiv
ett bevattnat + substantiv
den/det/de bevattnade + substantiv