SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
samarbeta
sam|­arbeta verb ~de ~t arbeta till­sammans för gemensamt syfte
Finita former
samarbetarpresens aktiv
samarbetaspresens passiv
samarbetadepreteritum aktiv
samarbetadespreteritum passiv
samarbetaimperativ aktiv
Infinita former
att samarbetainfinitiv aktiv
att samarbetasinfinitiv passiv
har/hade samarbetatsupinum aktiv
har/hade samarbetatssupinum passiv
Presens particip
samarbetande