SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
skölja
skölja verb sköljde sköljt låta över- el. genomforsas av vatten
Finita former
sköljerpresens aktiv
sköljs (sköljes)presens passiv
sköljdepreteritum aktiv
sköljdespreteritum passiv
sköljimperativ aktiv
Infinita former
att sköljainfinitiv aktiv
att sköljasinfinitiv passiv
har/hade sköljtsupinum aktiv
har/hade sköljtssupinum passiv
Presens particip
sköljande
Perfekt particip
en sköljd + substantiv
ett sköljt + substantiv
den/det/de sköljda + substantiv
skölja igenom skölja i­genom el. (sällan) genomskölja ngt
Infinita formeratt skölja igenominfinitiv aktivPresens participigenomsköljandePerfekt participen igenomsköljd + substantivett igenomsköljt + substantivden/det/de igenomsköljda + substantiv
skölja ner skölj ner tabletten med ett glas vatten!
Infinita formeratt skölja nerinfinitiv aktivPresens participnersköljandePerfekt participen nersköljd + substantivett nersköljt + substantivden/det/de nersköljda + substantiv
skölja över skölja över el. överskölja ngt med vatten
Infinita formeratt skölja överinfinitiv aktivPresens participöversköljandePerfekt participen översköljd + substantivett översköljt + substantivden/det/de översköljda + substantiv