SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
smycka
smycka verb ~de ~t förhöja skönheten hos, pryda
Finita former
smyckarpresens aktiv
smyckaspresens passiv
smyckadepreteritum aktiv
smyckadespreteritum passiv
smyckaimperativ aktiv
Infinita former
att smyckainfinitiv aktiv
att smyckasinfinitiv passiv
har/hade smyckatsupinum aktiv
har/hade smyckatssupinum passiv
Presens particip
smyckande
Perfekt particip
en smyckad + substantiv
ett smyckat + substantiv
den/det/de smyckade + substantiv
smycka ut smycka, dekorera: ​smycka ut el. utsmycka kyrkan
Infinita formeratt smycka utinfinitiv aktivPresens participutsmyckandePerfekt participen utsmyckad + substantivett utsmyckat + substantivden/det/de utsmyckade + substantiv