SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
smörja
1smörja substantiv ~n smörjor smörj­medel; sörja; skräp
Singular
en smörjaobestämd form
en smörjasobestämd form genitiv
smörjanbestämd form
smörjansbestämd form genitiv
Plural
smörjorobestämd form
smörjorsobestämd form genitiv
smörjornabestämd form
smörjornasbestämd form genitiv
2smörja verb smorde el. smörjde, smort el. smörjt, smord n. smort el. smörjd n. smörjt, pres. smörjer till­föra smörj­medel till; bildl. smickra grovt; muta
Finita former
smörjerpresens aktiv
smörjs (smörjes)presens passiv
smorde (smörjde)preteritum aktiv
smordes (smörjdes)preteritum passiv
smörjimperativ aktiv
Infinita former
att smörjainfinitiv aktiv
att smörjasinfinitiv passiv
har/hade smort (smörjt)supinum aktiv
har/hade smorts (smörjts)supinum passiv
Presens particip
smörjande
Perfekt particip
en smord (smörjd) + substantiv
ett smort (smörjt) + substantiv
den/det/de smorda (smörjda) + substantiv
den smorde + maskulint substantiv