SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
sol-och-våra
sol-och-våra el. sol·­och·­våra [‑vå`ra] verb ~de ~t ⟨vard.⟩ locka av kvinna pengar t.ex. genom äktenskaps­löfte
Finita former
sol-och-vårar (solochvårar)presens aktiv
sol-och-våras (solochvåras)presens passiv
sol-och-vårade (solochvårade)preteritum aktiv
sol-och-vårades (solochvårades)preteritum passiv
sol-och-våra (solochvåra)imperativ aktiv
Infinita former
att sol-och-våra (solochvåra)infinitiv aktiv
att sol-och-våras (solochvåras)infinitiv passiv
har/hade sol-och-vårat (solochvårat)supinum aktiv
har/hade sol-och-vårats (solochvårats)supinum passiv
Presens particip
sol-och-vårande (solochvårande)
Perfekt particip
en sol-och-vårad (solochvårad) + substantiv
ett sol-och-vårat (solochvårat) + substantiv
den/det/de sol-och-vårade (solochvårade) + substantiv