SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
spektrum
spektr·­um [spek´trum el. spek`trum] substantiv ~et el. spektret; pl. ~ hellre än spektra, best. pl. ~en hellre än spektra band av alla regn­bågens färger in­till var­andra; bildl. fördelning, upp­sättning: ​ett brett spektrum av å­sikter
Singular
ett spektrumobestämd form
ett spektrumsobestämd form genitiv
spektrumet (spektret)bestämd form
spektrumets (spektrets)bestämd form genitiv
Plural
spektrum (spektra)obestämd form
spektrums (spektras)obestämd form genitiv
spektrumen (spektra)bestämd form
spektrumens (spektras)bestämd form genitiv