SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
städa
städa verb ~de ~t ställa i ordning rum, snygga till i ngt​ – Alla sammansättn. med städ- hör till städa.
Finita former
städarpresens aktiv
städaspresens passiv
städadepreteritum aktiv
städadespreteritum passiv
städaimperativ aktiv
Infinita former
att städainfinitiv aktiv
att städasinfinitiv passiv
har/hade städatsupinum aktiv
har/hade städatssupinum passiv
Presens particip
städande
Perfekt particip
en städad + substantiv
ett städat + substantiv
den/det/de städade + substantiv