SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
botfärdig
bot|­färd·­ig adjektiv ~t ~a till färdig 2: ​en bot­färdig syndare
Positiv
en botfärdig + substantiv
ett botfärdigt + substantiv
den/det/de botfärdiga + substantiv
den botfärdige + maskulint substantiv