SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
taktera
takt·­era verb ~de ~t slå el. markera takten
Finita former
takterarpresens aktiv
takteraspresens passiv
takteradepreteritum aktiv
takteradespreteritum passiv
takteraimperativ aktiv
Infinita former
att takterainfinitiv aktiv
att takterasinfinitiv passiv
har/hade takteratsupinum aktiv
har/hade takteratssupinum passiv
Presens particip
takterande
Perfekt particip
en takterad + substantiv
ett takterat + substantiv
den/det/de takterade + substantiv