SAOL
Svenska Akademiens ordlista
tryckår: 2015  
tanka
tanka verb ~de ~t förse motor­fordon med bränsle
Finita former
tankarpresens aktiv
tankaspresens passiv
tankadepreteritum aktiv
tankadespreteritum passiv
tankaimperativ aktiv
Infinita former
att tankainfinitiv aktiv
att tankasinfinitiv passiv
har/hade tankatsupinum aktiv
har/hade tankatssupinum passiv
Presens particip
tankande
Perfekt particip
en tankad + substantiv
ett tankat + substantiv
den/det/de tankade + substantiv
tanka ner ⟨vard.⟩ tanka ner ngt ladda ner ngt från nätet
Infinita formeratt tanka nerinfinitiv aktivPresens participnertankandePerfekt participen nertankad + substantivett nertankat + substantivden/det/de nertankade + substantiv