SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
tillstyrka
till|­styrka verb ‑styrkte ‑styrkt till­råda, för­orda
Finita former
tillstyrkerpresens aktiv
tillstyrks (tillstyrkes)presens passiv
tillstyrktepreteritum aktiv
tillstyrktespreteritum passiv
tillstyrkimperativ aktiv
Infinita former
att tillstyrkainfinitiv aktiv
att tillstyrkasinfinitiv passiv
har/hade tillstyrktsupinum aktiv
har/hade tillstyrktssupinum passiv
Presens particip
tillstyrkande
Perfekt particip
en tillstyrkt + substantiv
ett tillstyrkt + substantiv
den/det/de tillstyrkta + substantiv