SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
brevväxla
brev|­växla verb ~de ~t skicka brev till var­andra
Finita former
brevväxlarpresens aktiv
brevväxlaspresens passiv
brevväxladepreteritum aktiv
brevväxladespreteritum passiv
brevväxlaimperativ aktiv
Infinita former
att brevväxlainfinitiv aktiv
att brevväxlasinfinitiv passiv
har/hade brevväxlatsupinum aktiv
har/hade brevväxlatssupinum passiv
Presens particip
brevväxlande