SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
basera
bas·­era verb ~de ~t grunda el. stödja förlägga till viss plats
Finita former
baserarpresens aktiv
baseraspresens passiv
baseradepreteritum aktiv
baseradespreteritum passiv
baseraimperativ aktiv
Infinita former
att baserainfinitiv aktiv
att baserasinfinitiv passiv
har/hade baseratsupinum aktiv
har/hade baseratssupinum passiv
Presens particip
baserande
Perfekt particip
en baserad + substantiv
ett baserat + substantiv
den/det/de baserade + substantiv
basera sig stödja sig, grunda sig: ​hans forskning baserar sig på sträng­teorin
Ordform(er)basera sig