SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
grad
1grad substantiv ~en ~er om­fattning, intensitet; ​i högsta grad yttersten mått­enhet för vinklar och temperaturer; steg på rang­skala; rang­klassen ekvation av andra graden en ekvation av typen x2 + 3x + 5 = 0vass upp­höjning t.ex. på fil; skarp kant; skuren fåra i trä​ – De flesta sammansättn. med grad- hör till 1grad 1.
Singular
en gradobestämd form
en gradsobestämd form genitiv
gradenbestämd form
gradensbestämd form genitiv
Plural
graderobestämd form
gradersobestämd form genitiv
gradernabestämd form
gradernasbestämd form genitiv
2grad adjektiv; n. sing. obest. obrukl. rät, jämn, plan
Positiv
en grad + substantiv
den/det/de grada + substantiv