SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
hem
1hem [hem´] substantiv ~met; pl. ~, best. pl. ~men stadig­varande privat­bo­stadinstitution för vård av gamla, sjuka m.fl.; institution med fritids­aktiviteter; institution med boende​ – De flesta sammansättn. med hem- hör till 1hem 1.
Singular
ett hemobestämd form
ett hemsobestämd form genitiv
hemmetbestämd form
hemmetsbestämd form genitiv
Plural
hemobestämd form
hemsobestämd form genitiv
hemmenbestämd form
hemmensbestämd form genitiv
2hem [hem´] adverb till hemmet
Ordform(er)
hemadverb