SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
kontrollera
kont·­roll·­era verb ~de ~t över­vaka, ut­öva till­syn över; granska, se till att ngt är riktigtbehärska: ​gerillan kontrollerar de södra delarna
Finita former
kontrollerarpresens aktiv
kontrolleraspresens passiv
kontrolleradepreteritum aktiv
kontrolleradespreteritum passiv
kontrolleraimperativ aktiv
Infinita former
att kontrollerainfinitiv aktiv
att kontrollerasinfinitiv passiv
har/hade kontrolleratsupinum aktiv
har/hade kontrolleratssupinum passiv
Presens particip
kontrollerande
Perfekt particip
en kontrollerad + substantiv
ett kontrollerat + substantiv
den/det/de kontrollerade + substantiv