SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
kryssa
kryssa verb ~de ~t korsa; märka med kryss; spela o­avgjort; ​till 1kryss 1,3segla i sick­sack mot vinden; segla; röra sig i sick­sack
Finita former
kryssarpresens aktiv
kryssaspresens passiv
kryssadepreteritum aktiv
kryssadespreteritum passiv
kryssaimperativ aktiv
Infinita former
att kryssainfinitiv aktiv
att kryssasinfinitiv passiv
har/hade kryssatsupinum aktiv
har/hade kryssatssupinum passiv
Presens particip
kryssande
Perfekt particip
en kryssad + substantiv
ett kryssat + substantiv
den/det/de kryssade + substantiv
kryssa för markera med kryss e.d.
Infinita formeratt kryssa förinfinitiv aktivPresens participförkryssandePerfekt participen förkryssad + substantivett förkryssat + substantivden/det/de förkryssade + substantiv
kryssa in till kryssa 1: ​kryssa in en kandidat i riks­dagen
Infinita formeratt kryssa ininfinitiv aktivPresens participinkryssandePerfekt participen inkryssad + substantivett inkryssat + substantivden/det/de inkryssade + substantiv
kryssa över korsa över
Infinita formeratt kryssa överinfinitiv aktivPresens participöverkryssandePerfekt participen överkryssad + substantivett överkryssat + substantivden/det/de överkryssade + substantiv