SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
känslig
känsl·­ig adjektiv ~t ~a om person: mot­taglig för in­tryck; lätt­rörd; öm­tålig: ​hon är känslig och gråter lättsom lätt ger ut­slag: ​ett känsligt instrument
Positiv
en känslig + substantiv
ett känsligt + substantiv
den/det/de känsliga + substantiv
den känslige + maskulint substantiv
Komparativ
en/ett/den/det/de känsligare + substantiv
Superlativ
är känsligast
den/det/de känsligaste + substantiv