SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
köra
1köra [kö`ra] verb ~de ~t ⟨vard.⟩ sjunga i bakgrundskör till solist
Finita former
körarpresens aktiv
köraspresens passiv
köradepreteritum aktiv
köradespreteritum passiv
köraimperativ aktiv
Infinita former
att körainfinitiv aktiv
att körasinfinitiv passiv
har/hade köratsupinum aktiv
har/hade köratssupinum passiv
Presens particip
körande
2köra [çö`ra] verb körde, kört, pres. kör köra bil; ​köra ett nytt programbli under­känd: ​köra i tentamenköra med ngn låta ngn arbeta hårt​ – De flesta sammansättn. med kör- hör till 2köra 1.
Finita former
körpresens aktiv
körs (köres)presens passiv
kördepreteritum aktiv
kördespreteritum passiv
körimperativ aktiv
Infinita former
att körainfinitiv aktiv
att körasinfinitiv passiv
har/hade körtsupinum aktiv
har/hade körtssupinum passiv
Presens particip
körande
Perfekt particip
en körd + substantiv
ett kört + substantiv
den/det/de körda + substantiv
köra fast inte komma vidare
Infinita formeratt köra fastinfinitiv aktivPresens participfastkörandePerfekt participen fastkörd + substantivett fastkört + substantivden/det/de fastkörda + substantiv
köra om köra förbi framför­varande for­don
Infinita formeratt köra ominfinitiv aktivPresens participomkörandePerfekt participen omkörd + substantivett omkört + substantivden/det/de omkörda + substantiv
köra på orsaka kollision med⟨vard.⟩ arbeta vidare
Infinita formeratt köra påinfinitiv aktivPresens particippåkörandePerfekt participen påkörd + substantivett påkört + substantivden/det/de påkörda + substantiv
köra till i imperativ; ​kör till! jag accepterar!
Infinita formeratt köra tillinfinitiv aktivPresens participtillkörandePerfekt participen tillkörd + substantivett tillkört + substantivden/det/de tillkörda + substantiv
köra upp genom­gå körkorts­provlura
Infinita formeratt köra uppinfinitiv aktivPresens participuppkörandePerfekt participen uppkörd + substantivett uppkört + substantivden/det/de uppkörda + substantiv
köra ut tvinga att lämna lokalen
Infinita formeratt köra utinfinitiv aktivPresens participutkörandePerfekt participen utkörd + substantivett utkört + substantivden/det/de utkörda + substantiv
köra över köra på och skada ngn⟨vard.⟩ inte ta hän­syn till: ​styrelsen körde över sin egen ord­förande
Infinita formeratt köra överinfinitiv aktivPresens participöverkörandePerfekt participen överkörd + substantivett överkört + substantivden/det/de överkörda + substantiv