SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
lasta
lasta verb ~de ~t lasta ett far­tygge skulden för: ​lasta ngn för ngt
Finita former
lastarpresens aktiv
lastaspresens passiv
lastadepreteritum aktiv
lastadespreteritum passiv
lastaimperativ aktiv
Infinita former
att lastainfinitiv aktiv
att lastasinfinitiv passiv
har/hade lastatsupinum aktiv
har/hade lastatssupinum passiv
Presens particip
lastande
Perfekt particip
en lastad + substantiv
ett lastat + substantiv
den/det/de lastade + substantiv
lasta av av­lägsna last fråninner­staden lastas av el. vanl. avlastas från tung trafik
Infinita formeratt lasta avinfinitiv aktivPresens participavlastandePerfekt participen avlastad + substantivett avlastat + substantivden/det/de avlastade + substantiv
lasta ur lasta av; ​till lasta av 1
Infinita formeratt lasta urinfinitiv aktivPresens participurlastandePerfekt participen urlastad + substantivett urlastat + substantivden/det/de urlastade + substantiv
lasta ut lasta av; ​till lasta av 1: ​lasta ut möblerna
Infinita formeratt lasta utinfinitiv aktivPresens participutlastandePerfekt participen utlastad + substantivett utlastat + substantivden/det/de utlastade + substantiv
lasta över föra last vidare; bildl. vältra över: ​lasta över el. (sällan) överlasta ngt (på ngn/ngt)
Infinita formeratt lasta överinfinitiv aktivPresens participöverlastandePerfekt participen överlastad + substantivett överlastat + substantivden/det/de överlastade + substantiv