SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
ljus
1ljus substantiv ~et; pl. ~ knappast pl.; ​det grund­läggande optiska fenomenet; ​föra ngn bak­om ljuset lura ngnan­ordning som brinner sakta för att sprida ljus; belysnings­anordning: ​stearin­ljus; ​tända ett ljusljus­huvud: ​klassens ljus​ – De flesta sammansättn. med ljus- hör till 1ljus 1; vissa kan även tänkas höra till 2ljus.
Singular
ett ljusobestämd form
ett ljusobestämd form genitiv
ljusetbestämd form
ljusetsbestämd form genitiv
Plural
ljusobestämd form
ljusobestämd form genitiv
ljusenbestämd form
ljusensbestämd form genitiv
2ljus adjektiv ~t ~a inte mörk; hopp­full: ​ljusa framtids­utsikter; ​stå i ljusan låga brinna för fullt; ​mitt på ljusan dag mitt på dagen
Positiv
en ljus + substantiv
ett ljust + substantiv
den/det/de ljusa + substantiv
den ljuse + maskulint substantiv
Komparativ
en/ett/den/det/de ljusare + substantiv
Superlativ
är ljusast
den/det/de ljusaste + substantiv
Övrig(a) ordform(er)
ljusani vissa uttryck