SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
läsa
läsa verb läste läst äv. bildl.: ​läsa en bok; ​hon läser spelet brastudera: ​läsa engelska på universitetet; ​läsa med ngn hjälpa ngn med studier​ – I sammansättn. läs-, ngn gång läse-; nästan alla så­dana sammansättn. hör till läsa 1.
Finita former
läserpresens aktiv
läsespresens passiv
lästepreteritum aktiv
lästespreteritum passiv
läsimperativ aktiv
Infinita former
att läsainfinitiv aktiv
att läsasinfinitiv passiv
har/hade lästsupinum aktiv
har/hade lästssupinum passiv
Presens particip
läsande
Perfekt particip
en läst + substantiv
ett läst + substantiv
den/det/de lästa + substantiv
den läste + maskulint substantiv
läsa av läsa av el. avläsa ett instrument
Infinita formeratt läsa avinfinitiv aktivPresens participavläsandePerfekt participen avläst + substantivett avläst + substantivden/det/de avlästa + substantivden avläste + maskulint substantiv
läsa emot kontrollera text i sam­arbete med annan person: ​läsa emot el. motläsa
Infinita formeratt läsa emotinfinitiv aktivPresens participemotläsandePerfekt participen emotläst + substantivett emotläst + substantivden/det/de emotlästa + substantivden emotläste + maskulint substantiv
läsa igenom läsa i­genom el. (sällan) genomläsa texten
Infinita formeratt läsa igenominfinitiv aktivPresens participigenomläsandePerfekt participen igenomläst + substantivett igenomläst + substantivden/det/de igenomlästa + substantivden igenomläste + maskulint substantiv
läsa på läsa för att lära sig
Infinita formeratt läsa påinfinitiv aktivPresens particippåläsandePerfekt participen påläst + substantivett påläst + substantivden/det/de pålästa + substantivden påläste + maskulint substantiv
läsa upp läsa högt för lyssnareläsa el. under­visa extra för att möjlig­göra flyttning till högre klass
Infinita formeratt läsa uppinfinitiv aktivPresens participuppläsandePerfekt participen uppläst + substantivett uppläst + substantivden/det/de upplästa + substantivden uppläste + maskulint substantiv
läsa ut läsa till slutut­tala: ​läsa ut el. utläsa ett ord rättsluta sig till: ​av statistiken kan man läsa ut el. utläsa, att ...
Infinita formeratt läsa utinfinitiv aktivPresens participutläsandePerfekt participen utläst + substantivett utläst + substantivden/det/de utlästa + substantivden utläste + maskulint substantiv