SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
raka
1raka substantiv ~n rakor ⟨vard.⟩ rak­sträckaett redskap att skrapa el. kratsa med, kara
Singular
en rakaobestämd form
en rakasobestämd form genitiv
rakanbestämd form
rakansbestämd form genitiv
Plural
rakorobestämd form
rakorsobestämd form genitiv
rakornabestämd form
rakornasbestämd form genitiv
2raka verb ~de ~t skära bort hår särsk. skägg­växt från⟨vard.⟩ rusa, ränna: ​priserna rakade i höjden
Finita former
rakarpresens aktiv
rakaspresens passiv
rakadepreteritum aktiv
rakadespreteritum passiv
rakaimperativ aktiv
Infinita former
att rakainfinitiv aktiv
att rakasinfinitiv passiv
har/hade rakatsupinum aktiv
har/hade rakatssupinum passiv
Presens particip
rakande
Perfekt particip
en rakad + substantiv
ett rakat + substantiv
den/det/de rakade + substantiv
raka åt sig kratsa åt sig
Infinita formeratt raka åt siginfinitiv aktiv