SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
reaktion
re·­akt·ion substantiv ~en ~er svar på på­verkan; åter­verkan, mot­verkan; mot­rörelsebakåt­strävande rörelse el. partikemisk om­vandlingsprocess
Singular
en reaktionobestämd form
en reaktionsobestämd form genitiv
reaktionenbestämd form
reaktionensbestämd form genitiv
Plural
reaktionerobestämd form
reaktionersobestämd form genitiv
reaktionernabestämd form
reaktionernasbestämd form genitiv