SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
reducera
re·­duc·­era verb ~de ~t minska, ned­bringa; åter- el. över­föra till ngt; förenkla, förkorta⟨kem.⟩ fri­göra från syre; till­föra elektroner till; ​mots. oxidera​ – Jfr reduktion.
Finita former
reducerarpresens aktiv
reduceraspresens passiv
reduceradepreteritum aktiv
reduceradespreteritum passiv
reduceraimperativ aktiv
Infinita former
att reducerainfinitiv aktiv
att reducerasinfinitiv passiv
har/hade reduceratsupinum aktiv
har/hade reduceratssupinum passiv
Presens particip
reducerande
Perfekt particip
en reducerad + substantiv
ett reducerat + substantiv
den/det/de reducerade + substantiv