SAOL
Svenska Akademiens ordlista
publicerad: 2015  
roll
1roll [rål´] substantiv ~en ~er skåde­spelares el. sångares parti i pjäs, opera e.d.; ​det spelar ingen roll det har ingen betydelseupp­trädande som förväntas av person med viss upp­gift el. ställning​ – Nästan alla sammansättn. med roll- hör till 1roll 1.
Singular
en rollobestämd form
en rollsobestämd form genitiv
rollenbestämd form
rollensbestämd form genitiv
Plural
rollerobestämd form
rollersobestämd form genitiv
rollernabestämd form
rollernasbestämd form genitiv
2roll [rål´] substantiv ~en ~ar rotations­rörelse kring längd­axeln av flyg­plan
Singular
en rollobestämd form
en rollsobestämd form genitiv
rollenbestämd form
rollensbestämd form genitiv
Plural
rollarobestämd form
rollarsobestämd form genitiv
rollarnabestämd form
rollarnasbestämd form genitiv